Công đoàn cơ sở thoái hết vốn, con gái ông Đặng Văn Thành đăng ký mua 20 triệu cp Thành Thành Công - Biên Hòa

.
Nguồn: vietnambiz.vn