Giá bitcoin hôm nay (12/10): thị trường sụp đổ, trông chờ tin tức SEC chấp thuận các quỹ ETF Bitcoin

.
Nguồn: vietnambiz.vn