Hoàng Anh Gia Lai: "Mẹ" hủy niêm yết chứng chỉ lưu ký trên sàn London, "con" giảm diện tích trồng chuối và ớt

.
Nguồn: vietnambiz.vn