Lương mỗi lãnh đạo Bảo hiểm Tiền gửi ở mức 29 triệu đồng/tháng

.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) mới đây đã công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 với doanh thu từ hoạt động bảo hiểm tiền gửi (BHTG) đạt 259,4 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ. Chi phí chủ yếu trong kỳ của DIV là chi phí quản lý doanh nghiệp với 143,8 tỷ đồng do vậy tổng lợi nhuận thu về 115,7 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 14,9%.

DIV là tổ chức tài chính Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tổ chức này hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận mà bảo đảm an toàn vốn và tự bù đắp chi phí, được miễn nộp các loại thuế.

Tổng tài sản của DIV thời điểm cuối tháng 6 đã tăng 10,4% so với đầu năm lên mức 45.024 tỷ đồng trong khi vốn chủ sở hữu chỉ tăng nhẹ lên 5.839 tỷ đồng, vốn góp của chủ sở hữu 4.995 tỷ đồng. Quỹ dự phòng nghiệp vụ cũng tăng 4.206 tỷ đồng lên 38.962 tỷ đồng.

Trong báo cáo về hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, tổng thu của DIV từ hoạt động này là 1.274 tỷ trong đó riêng thu lãi trái phiếu chiếm tới 1.273 tỷ đồng. Tổng chi phí là 68 tỷ, phần chênh lệch thu chi vốn nhàn rỗi ghi nhận 1.205 tỷ đồng được DIV trích vào thu hoạt động tài chính (253 tỷ) và trích lập dự phòng nghiệp vụ (953 tỷ).

Tính đến hết 30/06, DIV nắm giữ tới 42.529 tỷ đồng trái phiếu chính phủ các kỳ hạn 3 năm – 5 năm – 7 năm – 10 năm – 15 năm – 20 năm và 30 năm. Trong nửa đầu năm 2018, DIV có xu hướng tăng mua các trái phiếu dài hạn có kỳ hạn từ 10 năm trở lên. Trong khi đó, Trái phiếu kỳ hạn 5 năm (chiếm tỷ trọng lớn nhất với 46,5% danh mục đầu tư) lại được giảm lượng sở hữu chỉ còn 197,6 triệu tờ, tương ứng 19.769 tỷ đồng.

Theo báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng năm 2017 mới công bố, Bảo hiểm Tiền gửi có 148,1 tỷ đồng quỹ tiền lương và 24,9 tỷ đồng quỹ khen thưởng phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động trong khi nhân sự có khoảng 750 người. Bình quân, mỗi nhân viên Bảo hiểm Tiền gửi đạt mức lương khoảng 16,5 triệu đồng/tháng, lương trung bình của người quản lý ở mức 29 triệu đồng/tháng.

Theo kế hoạch năm 2018, Bảo hiểm Tiền gửi đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm lên tới 6.580 tỷ đồng, số tiền dự kiến đầu tư dài hạn trong năm 2018 là 12.012 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến đạt 2.552 tỷ đồng.

Báo cáo quỹ lương, thưởng cho thấy, năm 2018 quỹ tiền lương và quỹ khen thưởng phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động dự kiến tăng lên 168,5 tỷ đồng và 29,6 tỷ đồng. Mức lương bình quân của cán bộ quản lý năm 2018 giữ ở mức 29 triệu đồng/tháng.

THANH HÀ

Tin liên quan
  • Doanh nghiệp 24h: Bảo hiểm tiền gửi “đút túi” nghìn tỷ đồng tiền lãi
  • Rót 42.500 tỷ đồng tiền nhàn rỗi mua trái phiếu, Bảo hiểm tiền gửi “đút túi” nghìn tỷ đồng tiền lãi
  • Hơn 38 nghìn tỷ đồng tiền nhàn rỗi đã được Bảo hiểm tiền gửi đem đi đầu tư
Cùng dòng sự kiện
Từ khóa: Bảo hiểm tiền gửi, kinh doanh
BizLive FanPage
Chia sẻ
Nguồn: bizlive.vn