Indonesia chấm dứt điều tra chống bán phá giá tôn màu Việt Nam

.

Trước đó, ngày 7/6/2018, sau khi tiến hành điều tra, KADI đã xác định sản phẩm bị điều tra nhập khẩu từ Việt Nam bán phá giá vào thị trường nước này và gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước của Indonesia.

Trên cơ sở đó, KADI kiến nghị áp dụng biện pháp chống bán phá giá với sản phẩm tôn màu của Việt Nam trong khoảng thời gian 5 năm. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tác động của biện pháp tới lợi ích kinh tế xã hội, KADI đã chấm dứt điều tra và không áp dụng biện pháp chống bán phá giá với tôn màu của Việt Nam.

Trong vụ việc này, sản phẩm bị điều tra là tôn màu (Mã HS: 7210.70.10.00, 7212.40.10.00, và 7212.40.20.00). Giai đoạn điều tra bán phá giá: 7/2015 – 6/2016.

Theo số liệu trong thông báo của KADI, tổng lượng nhập khẩu vào Indonesia (trong giai đoạn điều tra) là 224.119 tấn. Trong đó, lượng nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc là 196.190 tấn, chiếm 87,5%.

Nguồn: Baohaiquan.vn

 

Nguồn: vinanet.vn