Cổ phiếu In Tổng hợp Bình Dương sắp chào sàn UPCoM

.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty In tổng hợp Bình Dương tiền thân là Xí nghiệp In Sông Bé hoạt động trong lĩnh vực in ấn tổng hợp và bao bì… Về kết quả kinh doanh, doanh thu và lãi ròng bình quân trong giai đoạn 2015 - 2017 lần lượt đạt 98,3 tỷ đồng và 7,9 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu và lãi ròng lần lượt đạt 51 tỷ đồng và 2,9 tỷ đồng.

 

Thế Anh

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn