DBD tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

.

Ngoài ra, Công ty sẽ sử dụng danh sách cổ đông chốt trên để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019. Đại hội dự kiến được tổ chức trong tháng 4/2019 tại Hội trường Công ty.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018, lũy kế cả năm, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 1.474 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 163 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 92,1% kế hoạch doanh thu và 97% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

T.H

Từ khoá :
ông ty CP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định DBD cổ tức
Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn