Bamboo Airways lỡ hẹn cất cánh, vẫn tuyên bố có sự đồng thuận cao từ bộ ngành

.
Nguồn: giaoduc.net.vn