Gạo Việt Nam ngày càng khẳng định uy tín trên thị trường quốc tế

.
Nguồn: giaoduc.net.vn