Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước đối với nhà chung cư

.
Nguồn: giaoduc.net.vn