Yêu cầu Bắc Ninh làm rõ nội dung về dự án đầu tư tuyến đường H2

.
Nguồn: giaoduc.net.vn