Bị Youtube giáng đòn đau, đại gia 7x Sài Gòn "bay" hơn 1.300 tỷ đồng

.
Nguồn: www.24h.com.vn