Ở nông thôn, đây là công việc ít vốn lãi nhiều nhưng không phải ai cũng dám làm

.
Nguồn: www.24h.com.vn