Ra mắt sáng kiến One Mekong One Meal

.

Lễ công bố dự án kinh tế “One Mekong One Meal” (OMOM) của TS.Võ Xuân Trường và TS.Trần Công Đoàn vừa được tổ chức ngày 11/10 tại TP.HCM.

Sáng kiến này được khởi xướng bởi TS.Võ Xuân Trường, Nhà sáng lập Mạng Xã hội MEKOLOR và TS. Trần Công Đoàn, CEO Nhà Ấm Group.

Bước đầu của OMOM là tập trung xây dựng nền tảng công dân số (Digital Citizen), kết nối số (Digital Connecting Network), Tài sản số (Digital Asset), Y tế số thông minh (Digital smart health Care) và Digital Smart Contracts để tạo thành một nền tảng mạng xã hội số thông minh (Smart digital society network Platform).

Đây là nền tảng để áp dụng vận hành liên kết hợp tác kinh tế cho các doanh nghiệp tại khu vực Mekong thành những tập toàn kinh tế lớn trong việc tận dụng tối đa sức mạnh của nền kinh tế chia sẻ và công nghệ phân phối sổ cái minh bạch Blockchain Smart Contract để thực hiện các chuỗi giá trị liên kết và chia sẻ cảc giá trị thặng dư đồng đều cho các thành tố tham gia. Các thành tố tham gia xây dựng chuỗi giá trị MEAN bao gồm chính quyền, doanh nghiệp, người dân, các sáng kiến hợp tác kinh tế và các nguồn tài nguyên của khu vực.

Ra mắt sáng kiến One Mekong One Meal
 

Tiếp theo, OMOM sẽ hướng đến tập trung vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, gia tăng thu nhập cho người dân và doanh nghiệp đầu tư tại từng khu vực và ngành cụ thể, trong đó tập trung vào các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, giao thông, hạ tầng, bất động sản, du lịch, nguồn nhân lực, y tế, tài chính, thương mại, nông nghiệp, logistics, kỹ thuật,…

Nguồn tài chính của sáng kiến vào khoảng 100 tỷ USD thông qua việc huy động trái phiếu doanh nghiệp và đối ứng vốn của Worldbank; Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); các tổ chức ngân hàng trong và ngoài khu vực; Các tổ chức kinh tế trong và ngoài khu vực, Các nhà đầu tư trong và ngoài khu vực, Tổ chức sông ngòi Quốc tế (International River); Ủy ban sông Mekong MRC và các tổ chức phi chính phủ khác. Nền tảng vận hành trái phiếu này sẽ áp dụng công nghệ Blockchain MEAL. Một giao thức Blockchain riêng xây dựng cho sáng kiến với tính cải thiện về tốc độ xử lý, tính an toàn, dễ dàng tích hợp và dễ tích hợp mở rộng các dự án khác.

Ra mắt sáng kiến One Mekong One Meal
TS. Võ Xuân Trường, một trong những người sáng lập OMOM
Ra mắt sáng kiến One Mekong One Meal
Cách mạng OMOM được nhóm chọn là khu vực ứng dụng triển khai

Lệ Thanh

 

Nguồn: baomoi.me