Giám đốc Grab gửi thư cho Thủ tướng

.

Trong thư gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 25-10, ông Lim Yen Hock - giám đốc Công ty TNHH Grab - nêu quan ngại khi dự thảo nghị định về kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô xem Grab là taxi, là đơn vị kinh doanh vận tải.

Giám đốc Grab gửi thư cho Thủ tướng - Ảnh 1.

Khách hàng đi xe Grab - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cụ thể, trong thư ông Lim Yen Hock cho biết cảm thấy "hết sức bất ngờ và quan ngại" với những nội dung và quy định trong dự thảo nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô để thay thế nghị định số 86/2014/NĐ-CP mới được Bộ GTVT trình Chính phủ.

Theo dự thảo quy định, ôtô từ 9 chỗ trở xuống sẽ không được áp dụng hợp đồng vận tải điện tử (những loại xe dưới 9 chỗ sử dụng ứng dụng đặt xe như Grab là taxi, phải gắn hộp đèn có chữ TAXI) và tất cả các đơn vị cung cấp ứng dụng kết nối và giao kết hợp đồng điện tử sẽ buộc phải trở thành các đơn vị kinh doanh vận tải.

"Những quy định này không chỉ đi ngược lại chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ về việc ứng dụng khoa học công nghệ và cải cách thủ tục hành chính, mà còn phủ nhận hoàn toàn những lợi ích và kết quả tích cực mà đề án thí điểm xe hợp đồng ứng dụng hợp đồng điện tử đã mang lại cho người dân, doanh nghiệp và xã hội" - ông Lim Yen Hock nhận định.

.ucb8f50f0a654cee35976791d81a3f9e1 , .ucb8f50f0a654cee35976791d81a3f9e1 .postImageUrl , .ucb8f50f0a654cee35976791d81a3f9e1 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ucb8f50f0a654cee35976791d81a3f9e1 , .ucb8f50f0a654cee35976791d81a3f9e1:hover , .ucb8f50f0a654cee35976791d81a3f9e1:visited , .ucb8f50f0a654cee35976791d81a3f9e1:active { border:0!important; } .ucb8f50f0a654cee35976791d81a3f9e1 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .ucb8f50f0a654cee35976791d81a3f9e1 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .ucb8f50f0a654cee35976791d81a3f9e1:active , .ucb8f50f0a654cee35976791d81a3f9e1:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #95A5A6; } .ucb8f50f0a654cee35976791d81a3f9e1 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ucb8f50f0a654cee35976791d81a3f9e1 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ucb8f50f0a654cee35976791d81a3f9e1 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ucb8f50f0a654cee35976791d81a3f9e1 .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #2C3E50; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://thongtingiadinh.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ucb8f50f0a654cee35976791d81a3f9e1:hover .ctaButton { background-color: #7F8C8D!important; } .ucb8f50f0a654cee35976791d81a3f9e1 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ucb8f50f0a654cee35976791d81a3f9e1 .ucb8f50f0a654cee35976791d81a3f9e1-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ucb8f50f0a654cee35976791d81a3f9e1:after { content: ""; display: block; clear: both; }
Xem thêm  Hết thời gọi xe công nghệ giá rẻ?

Trong thư, ông Lim Yen Hock nêu nhiều mặt tích cực đã đạt được kể từ tháng 1-2016 khi Bộ GTVT ban hành kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng đối với ôtô dưới 9 chỗ, trên cơ sở đề án thí điểm do chính Grab đề xuất và với sự chấp thuận đồng ý của Thủ tướng.

Giám đốc Grab cho rằng để tiến tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, không chỉ cần sự chuyển mình của doanh nghiệp, người dân, mà còn cần cả sự mạnh dạn, dũng cảm cải cách của Chính phủ...

"Tuy nhiên, với dự thảo lần này, chúng tôi được biết rằng quan điểm định danh xe hợp đồng ứng dụng hợp đồng điện tử là xe taxi, và định danh đơn vị cung cấp ứng dụng kết nối và giao kết hợp đồng điện tử là công ty taxi chính là đề xuất của một số đơn vị kinh doanh taxi truyền thống để đồng hóa, hạn chế sự cải tiến kinh doanh của loại hình khác, doanh nghiệp khác.

Do đó, chúng tôi cần phải nhấn mạnh rằng việc thông qua dự thảo lần này, chiều theo ý muốn chủ quan của một số đơn vị taxi truyền thống mà bỏ qua những ích lợi và sự tiến bộ quan trọng đối với xã hội và nền kinh tế, sẽ thực sự là bước lùi trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của ngành vận tải..." - ông Lim Yen Hock viết.

.u67193333ed12c84a4dcfa01ef0d1d2ad , .u67193333ed12c84a4dcfa01ef0d1d2ad .postImageUrl , .u67193333ed12c84a4dcfa01ef0d1d2ad .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u67193333ed12c84a4dcfa01ef0d1d2ad , .u67193333ed12c84a4dcfa01ef0d1d2ad:hover , .u67193333ed12c84a4dcfa01ef0d1d2ad:visited , .u67193333ed12c84a4dcfa01ef0d1d2ad:active { border:0!important; } .u67193333ed12c84a4dcfa01ef0d1d2ad .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u67193333ed12c84a4dcfa01ef0d1d2ad { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .u67193333ed12c84a4dcfa01ef0d1d2ad:active , .u67193333ed12c84a4dcfa01ef0d1d2ad:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #95A5A6; } .u67193333ed12c84a4dcfa01ef0d1d2ad .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u67193333ed12c84a4dcfa01ef0d1d2ad .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u67193333ed12c84a4dcfa01ef0d1d2ad .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u67193333ed12c84a4dcfa01ef0d1d2ad .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #2C3E50; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://thongtingiadinh.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u67193333ed12c84a4dcfa01ef0d1d2ad:hover .ctaButton { background-color: #7F8C8D!important; } .u67193333ed12c84a4dcfa01ef0d1d2ad .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u67193333ed12c84a4dcfa01ef0d1d2ad .u67193333ed12c84a4dcfa01ef0d1d2ad-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u67193333ed12c84a4dcfa01ef0d1d2ad:after { content: ""; display: block; clear: both; }
Xem thêm  Ẩn ý của Thi Nại Am đằng sau hai chữ "Thủy Hử", hậu thế không mấy ai hiểu thấu!

Ông Lim Yen Hock bày tỏ tha thiết mong muốn Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam xem xét, đánh giá, đặt nguyện vọng và lợi ích của người dân và của nền kinh tế Việt Nam lên hàng đầu, để đưa ra những quyết sách đúng đắn và phù hợp với thời đại.

Tuấn Hùng - Tuổi trẻ

Link gốc 

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Khi người ta cố gắn mào cho xe GrabKhi người ta cố gắn mào cho xe Grab
  • Hết thời gọi xe công nghệ giá rẻ?Hết thời gọi xe công nghệ giá rẻ?
  • Bộ Giao thông khẳng định sẽ không để Uber, Grab hoạt động như hiện nayBộ Giao thông khẳng định sẽ không để Uber, Grab hoạt động như hiện nay
  • Siết chặt Uber, Grab…Siết chặt Uber, Grab…
  • Cổng Viện KSND TP.HCM ‘náo loạn’ sau khi VKS thay đổi quan điểm vụ Vinasun – GrabCổng Viện KSND TP.HCM ‘náo loạn’ sau khi VKS thay đổi quan điểm vụ Vinasun – Grab
  • Vì sao Uber, Grab nộp thuế 2% doanh thu, taxi nộp 20% lợi nhuận?Vì sao Uber, Grab nộp thuế 2% doanh thu, taxi nộp 20% lợi nhuận?
Chia sẻ:
  • Bấm để chia sẻ trên Twitter (Opens in new window)
  • Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Opens in new window)
Nguồn: giadinh.net