Những con số gây “choáng” về sự kiện VinFast ra mắt xe

.
.fb_iframe_widget span{width:460px !important;} .fb_iframe_widget iframe {margin: 0 !important;} .fb_edge_comment_widget { display: none !important; }

2.000 chiếc xe đã được đặt mua chỉ trong vòng 17 tiếng mở bán chính thức, trong đó, 300 chiếc VinFast Klara đã được mua hết chỉ sau 15 phút.

Những con số gây

Giá xe là con số gây ấn tượng bậc nhất với các khách hàng khi đến sự kiện của VinFast.

Những con số gây

Cả 3 mẫu xe ô tô của VinFast đều tạo nên áp lực mạnh mẽ với các mẫu xe cùng phân khúc.

Những con số gây

Chiếc LUX SA 2.0 dù có giá cao nhất, nhưng cũng là mẫu xe được ưa thích nhất vì vẻ ngoài nổi bật và nội thất hạngnổi bật

Những con số gây

Mẫu VinFast Klara trở thành mặt hàng bán chạy nhất khi 300 chiếc được nhà sản xuất chuẩn bị sẵn cho sự kiện đã được bán sạch chỉ trong 15 phút đầu tiên.

Những con số gây

Theo ghi nhận của ban tổ chức, trong 3 tiếng tối ngày 20/11, có khoảng 5.000 lượt khách hàng tiếp cận và trải nghiệm các tính năng của sản phẩm.

Những con số gây

Tính đến chiều tối nay, 2.000 hợp đồng mua xe (cho cả 4 mẫu) đã được hoàn tất.

Theo Nhịp sống trẻ

Link 

Facebook Comments
#wpdevar_comment_1 span,#wpdevar_comment_1 iframe{width:100% !important;}

Chia sẻ:
  • Bấm để chia sẻ trên Twitter (Opens in new window)
  • Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Opens in new window)
.ub3f38e9be7f50ae5b0ffead1b751b12e , .ub3f38e9be7f50ae5b0ffead1b751b12e .postImageUrl , .ub3f38e9be7f50ae5b0ffead1b751b12e .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ub3f38e9be7f50ae5b0ffead1b751b12e , .ub3f38e9be7f50ae5b0ffead1b751b12e:hover , .ub3f38e9be7f50ae5b0ffead1b751b12e:visited , .ub3f38e9be7f50ae5b0ffead1b751b12e:active { border:0!important; } .ub3f38e9be7f50ae5b0ffead1b751b12e .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .ub3f38e9be7f50ae5b0ffead1b751b12e { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .ub3f38e9be7f50ae5b0ffead1b751b12e:active , .ub3f38e9be7f50ae5b0ffead1b751b12e:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #95A5A6; } .ub3f38e9be7f50ae5b0ffead1b751b12e .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ub3f38e9be7f50ae5b0ffead1b751b12e .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ub3f38e9be7f50ae5b0ffead1b751b12e .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ub3f38e9be7f50ae5b0ffead1b751b12e .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #2C3E50; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://giadinh.net/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ub3f38e9be7f50ae5b0ffead1b751b12e:hover .ctaButton { background-color: #7F8C8D!important; } .ub3f38e9be7f50ae5b0ffead1b751b12e .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ub3f38e9be7f50ae5b0ffead1b751b12e .ub3f38e9be7f50ae5b0ffead1b751b12e-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ub3f38e9be7f50ae5b0ffead1b751b12e:after { content: ""; display: block; clear: both; }
Xem thêm  Đạo kinh doanh của thương nhân nổi tiếng lịch sử: ‘Ai cũng có ngày mưa không mang dù, hãy cho họ đi nhờ’
Nguồn: giadinh.net