VietinBank bắt quả tang người Trung Quốc rút trộm tiền ATM

.

Lấy trộm tiền khách hàng tại Ninh Bình, nhưng các đối tượng người Trung Quốc đến các cây ATM ở Lào Cai để rút tiền nhằm đánh lạc hướng và tiện bề tẩu thoát về nước sau khi thực hiện trót lọt phi vụ.

VietinBank bắt quả tang người Trung Quốc rút trộm tiền ATM - Ảnh 1.

Tội phạm thẻ bùng phát, đặc biệt ở thời điểm cuối năm. Thời gian qua các ngân
hàng liên tục phát đi các cảnh báo đối với người dùng. Ảnh: T.L.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 26-10, ông Phùng Duy Khương - phó tổng giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) - cho biết ngân hàng này vừa bắt quả tang đối tượng người Trung Quốc rút trộm tiền trong tài khoản thẻ ATM của khách hàng.

Trước đó vào ngày 20-10, VietinBank nhận được một số khiếu nại của khách hàng về việc không giao dịch nhưng bị trừ tiền trong thẻ ATM. Giao dịch thực hiện vào khoảng cuối ngày 20-10, một số trường hợp đã bị rút sạch tiền.

Sau đó ngân hàng đã theo dõi trên hệ thống, khoanh vùng và phát hiện các đối tượng trộm tiền đã chế tạo thẻ giả và rút tiền tại ATM ở Lào Cai. Nhân viên VietinBank và bảo vệ ngân hàng đã vây bắt khi đối tượng đang rút tiền trong buồng ATM và giao cho cơ quan công an.

Ở thời điểm bắt quả tang, đối tượng đã rút ở một vài cây ATM được số tiền mặt hơn 100 triệu đồng. Ngân hàng đã thu hồi ngay số tiền này để trả lại khách hàng.

.u47dcf3c7a7500f293f59a2b3f28e0a3f , .u47dcf3c7a7500f293f59a2b3f28e0a3f .postImageUrl , .u47dcf3c7a7500f293f59a2b3f28e0a3f .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u47dcf3c7a7500f293f59a2b3f28e0a3f , .u47dcf3c7a7500f293f59a2b3f28e0a3f:hover , .u47dcf3c7a7500f293f59a2b3f28e0a3f:visited , .u47dcf3c7a7500f293f59a2b3f28e0a3f:active { border:0!important; } .u47dcf3c7a7500f293f59a2b3f28e0a3f .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u47dcf3c7a7500f293f59a2b3f28e0a3f { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .u47dcf3c7a7500f293f59a2b3f28e0a3f:active , .u47dcf3c7a7500f293f59a2b3f28e0a3f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #95A5A6; } .u47dcf3c7a7500f293f59a2b3f28e0a3f .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u47dcf3c7a7500f293f59a2b3f28e0a3f .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u47dcf3c7a7500f293f59a2b3f28e0a3f .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u47dcf3c7a7500f293f59a2b3f28e0a3f .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #2C3E50; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://thongtingiadinh.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u47dcf3c7a7500f293f59a2b3f28e0a3f:hover .ctaButton { background-color: #7F8C8D!important; } .u47dcf3c7a7500f293f59a2b3f28e0a3f .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u47dcf3c7a7500f293f59a2b3f28e0a3f .u47dcf3c7a7500f293f59a2b3f28e0a3f-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u47dcf3c7a7500f293f59a2b3f28e0a3f:after { content: ""; display: block; clear: both; }
Xem thêm  Giảm giá sâu vẫn lời to, các hãng ô tô đã sống trên mồ hôi nước mắt người Việt bao năm qua ra sao?

"Các đối tượng này nghiên cứu rất kỹ quy luật hoạt động của ngân hàng. Các ngày trong tuần khi tiếp quỹ nhân viên ngân hàng cũng đồng thời kiểm tra kỹ buồng ATM xem có thiết bị lạ nào hay không. Do vậy các đối tượng này đã gắn thiết bị đánh cắp thông tin thẻ và máy quay để quay lại mật khẩu vào thời điểm cuối tuần.

Ngoài ra chúng còn dùng chiêu đánh cắp thông tin thẻ ở một nơi và rút tiền ở một nơi khác nhằm đánh lạc hướng và cũng là để dễ tẩu thoát về nước sau khi thực hiện trót lọt phi vụ", ông Khương nói thêm.

Thời gian gần đây tội phạm thẻ bùng phát rất mạnh, ngoài phương thức gắn thiết bị nhằm đánh cắp thông tin thẻ tại cây ATM sau đó chế tạo thẻ ATM giả để rút tiền, tội phạm còn dùng nhiều chiêu thức khác như giả là người quen nhờ nhận tiền từ nước ngoài chuyển về để lừa lấy cắp thông tin, mã OTP nhằm đánh cắp tiền trong tài khoản. Có trường hợp tội phạm xâm nhập vào hệ thống email của công ty để thay đổi thông tin về người hưởng trên hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng.

Sau hàng loạt cảnh báo, ngân hàng bắt đầu áp dụng biện pháp mạnh hơn để chống tội phạm thẻ. Từ giữa tháng 10, Sacombank đã áp dụng phương thức xác thực mới khi giao dịch bằng thẻ nội địa. Theo đó ngoài mã PIN người rút tiền phải nhập dãy số ngẫu nhiên là một trong những thông tin cá nhân mà chủ thẻ đã đăng ký với ngân hàng như số CMND (hoặc thẻ căn cước, hộ chiếu), số điện thoại hoặc ngày tháng năm sinh.

.u46917e0de938da810cc6a7025725f337 , .u46917e0de938da810cc6a7025725f337 .postImageUrl , .u46917e0de938da810cc6a7025725f337 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u46917e0de938da810cc6a7025725f337 , .u46917e0de938da810cc6a7025725f337:hover , .u46917e0de938da810cc6a7025725f337:visited , .u46917e0de938da810cc6a7025725f337:active { border:0!important; } .u46917e0de938da810cc6a7025725f337 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u46917e0de938da810cc6a7025725f337 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .u46917e0de938da810cc6a7025725f337:active , .u46917e0de938da810cc6a7025725f337:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #95A5A6; } .u46917e0de938da810cc6a7025725f337 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u46917e0de938da810cc6a7025725f337 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u46917e0de938da810cc6a7025725f337 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u46917e0de938da810cc6a7025725f337 .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #2C3E50; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://thongtingiadinh.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u46917e0de938da810cc6a7025725f337:hover .ctaButton { background-color: #7F8C8D!important; } .u46917e0de938da810cc6a7025725f337 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u46917e0de938da810cc6a7025725f337 .u46917e0de938da810cc6a7025725f337-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u46917e0de938da810cc6a7025725f337:after { content: ""; display: block; clear: both; }
Xem thêm  Mâu thuẫn với Zuckerberg, đồng sáng lập Instagram rời Facebook

Trường hợp nhập sai quá 3 lần thì thẻ sẽ bị khoá và chủ thẻ sẽ phải liên hệ tổng đài, đến trực tiếp ngân hàng hoặc nhắn tin theo cú pháp quy định… để mở khóa thẻ.

Theo Tuổi trẻ

Link gốc 

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Vụ đặt mìn cây ATM: Nhóm cài mìn là những chuyên gia thuốc nổVụ đặt mìn cây ATM: Nhóm cài mìn là những chuyên gia thuốc nổ
  • Loại thuốc nổ gài trong cây ATM tại Quảng Ninh thường dùng trong khai thác mỏ, hầm lòLoại thuốc nổ gài trong cây ATM tại Quảng Ninh thường dùng trong khai thác mỏ, hầm lò
  • 10 quả mìn gắn kíp nổ trong cây ATM ở Quảng Ninh10 quả mìn gắn kíp nổ trong cây ATM ở Quảng Ninh
  • Lazada sa sút chóng mặt, Shopee chớp thời cơ trở thành trang TMĐT có lượng truy cập lớn nhất Việt NamLazada sa sút chóng mặt, Shopee chớp thời cơ trở thành trang TMĐT có lượng truy cập lớn nhất Việt Nam
  • Bốn người phụ nữ giàu nhất Việt Nam là ai?Bốn người phụ nữ giàu nhất Việt Nam là ai?
  • Bitcoin lần đầu tiên vượt mốc 10.000 USDBitcoin lần đầu tiên vượt mốc 10.000 USD
Chia sẻ:
  • Bấm để chia sẻ trên Twitter (Opens in new window)
  • Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Opens in new window)
Nguồn: giadinh.net