Đấu thầu TPCP ngày 20/3: Huy động được 200 tỷ đồng

.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 1 thành viên dự thầu, huy động được 200 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,20%/năm, thấp hơn 0,36%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/2/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 60.448,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

 

Nguồn: thoibaonganhang.vn