Chi cục Hải quan cảng Cái Lân: Thu qua công tác KTSTQ vượt chỉ tiêu

.

Năm 2018, công tác kiểm tra sau thông quan tại Chi cục Hải quan cảng Cái Lân có bước đổi mới, với cách làm linh hoạt, không chỉ bó hẹp trong các cuộc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan mà kết hợp các giải pháp nghiệp vụ để kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện sai sót đối với những lô hàng đã thông quan ngoài phạm vi các cuộc kiểm tra nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch được giao.

Công tác kiểm tra sau thông quan tại Chi cục HQ cảng Cái Lân có bước đổi mới với cách làm linh hoạt, mang lại hiệu quả cao

Cách làm mới đã mang lại hiệu quả thiết thực theo hướng giảm tỷ lệ kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan đối với những nghi vấn chưa rõ ràng, tránh kiểm tra tràn lan, không hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện KTSTQ tại Chi cục Hải quan cảng Cái Lân không phát sinh việc khiếu nại hay gây bức xúc cho doanh nghiệp được kiểm tra. Các doanh nghiệp được kiểm tra đều thừa nhận những sai sót và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cơ quan hải quan, không có khiếu nại, khiếu kiện và không phát sinh nợ thuế qua công tác kiểm tra sau thông quan.

PV

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn