Legamex bị phạt 350 triệu vì chưa đăng ký giao dịch theo quy định

.

Theo đó, Công ty này bị phạt 85 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật. Legamex đã không báo cáo UBCKNN về Báo cáo tài chính năm 2016, 2017 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2016, 2017; báo cáo không đúng thời hạn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

(Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, Legamex còn bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch (cụ thể: Công ty đăng ký công ty đại chúng từ năm 2007, ngày 07/6/2017 UBCKNN đã có công văn số 3782/UBCK-GSĐC yêu cầu Công ty thực hiện nghĩa vụ đăng ký giao dịch theo quy định. Tuy nhiên đến nay, Công ty vẫn chưa thực hiện đăng ký giao dịch).

Tổng số tiền Legamex bị phạt là 435 triệu đồng.

Cùng ngày, UBCKNN cũng có quyết định xử phạt Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú (mã APC-HOSE) với số tiền là 70 triệu đồng do đã có hành vi vi phạm hành chính. Cụ thể: Công ty đã vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông - tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty gửi Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông ngày 5/3/2018 nhưng lập danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 12/1/2018).

Hằng Vương (t/h)

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn