Quảng Bình: Công khai 37 đơn vị nợ đọng BHXH kéo dài

.

Theo danh sách vừa được Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình công bố, Tổng Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu & xây dựng Cosevco 1 và các đơn vị thành viên nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 65 tháng với số tiền gần 52 tỷ đồng.

Ngoài ra, các Công ty CP Việt Trung Quảng Bình nợ 26 tháng với số tiền gần 24 tỷ đồng; Công ty CPTập đoàn đầu tư Trường Sơn nợ 54 tháng với số tiền gần 1,9 tỷ đồng,...

Theo BHXH Quảng Bình cho biết, tính đến cuối tháng 10/2018, trên địa bàn tỉnh có hơn 2.000 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền khoảng 160 tỷ đồng.

Theo đó, các đơn vị này nợ đọng BHXH có 3 loại: Một là, các doanh nghiệp có thể có điều kiện đóng BHXH cho người lao động nhưng lại dùng nguồn này để sản xuất kinh doanh và chấp nhận phạt lãi chậm nộp vì lãi phạt nộp chậm thấp hơn lãi vay ngân hàng.

Hai là, một số doanh nghiệp không có khả năng đóng BHXH vì quá khó khăn trong sản xuất kinh doanh, khó thực hiện đúng quy định của Luật BHXH đối với người lao động.

Ba là có doanh nghiệp đã trích thu của người lao động nhưng lại cố tình không đóng BHXH vì quyền lợi riêng của mình.

Hiện BHXH tỉnh Quảng Bình đang đôn đốc để các doanh nghiệp sớm xử lý các khoản nợ đọng BHXH kéo dài.

Phú Hậu

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn