Tháng 11/2018, cấp mã số giao dịch cho 312 nhà đầu tư nước ngoài

.

Ảnh minh họa

Theo đó, trong tháng 11/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 312 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 57 tổ chức và 255 cá nhân, số liệu cấp mã giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài đã giảm 3 nhà đầu tư.

Như vậy, lũy kế đến ngày 30/11/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 28.805 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 4.067 nhà đầu tư tổ chức và 24.738 nhà đầu tư cá nhân.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tháng 11, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng 46,6 triệu cổ phiếu, giảm 21,4% so với tháng trước, giá trị giao dịch đạt xấp xỉ 713,5 tỷ đồng, giảm gần 27% so với tháng trước, trong đó tổng giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 216 tỷ đồng, tổng giá trị giao dịch bán ra đạt gần 497 tỷ đồng.

Tính chung trong cả tháng, trên thị trường cổ phiếu niêm yết, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng xấp xỉ 280 tỷ đồng.

Nguyễn Tuệ

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn