Tháng 11, Kho bạc Nhà nước huy động 10.220 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

.

(Ảnh minh họa)

Mặc dù khối lượng đặt thầu cao gấp 1,78 lần khối lượng gọi thầu song tỷ lệ giá trị trúng thầu chỉ đạt 52,1% so với mức gọi thầu, do lãi suất trúng thầu tại các kỳ hạn 5 năm và 7 năm đồng thời lãi suất tại các kỳ hạn dài đều tăng (kỳ hạn 10 năm tăng 0,15%/năm, 15 năm tăng 0,1%/năm). Cụ thể, lãi suất trúng thầu trong tháng tại kỳ hạn 10 năm nằm trong khoảng 5%-5,1%/năm và 15 năm từ 5,25%-5,3%/năm.

Bên cạnh đó, hoạt động giao dịch trên thị trường thứ cấp diễn ra sôi động. Tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ giao dịch theo phương thức thông thường đạt hơn 515 triệu đơn vị, giá trị đạt hơn 56.900 tỷ đồng và tăng 2,15% so với tháng Mười.

Ngoài ra, khối lượng giao dịch theo phương thức mua bán lại cũng đạt hơn 753 triệu trái phiếu, tương ứng 74.700 tỷ đồng và giảm 16,3% về giá trị so với tháng Mười.

Đinh Hoàng

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn