Đa dạng loại hình cho vay để ngăn chặn “tín dụng đen”

.

Trong đó, Thống đốc NHNN giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc NHNN nghiên cứu ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu Chính phủ, Thủ tướng có các chính sách mở rộng, đa dạng các loại hình cho vay, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng; phát triển các công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô phủ khắp các vùng, miền với thủ tục nhanh gọn và thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của nhân dân để góp phần ngăn chặn “tín dụng đen”; phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng và các cơ quan có thẩm quyền về cơ chế, quy định pháp luật để quản lý hoạt động vay ngang hàng, vay trực tuyến.

Bên cạnh đó là chỉ đạo hệ thống ngân hàng quản lý cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”…

Thống đốc NHNN cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học- công nghệ, phát triển các dịch vụ cho vay, thanh toán trực tuyến, gắn với cải cách thủ tục hành chính, đơn giản quy trình, thủ tục vay vốn theo hướng thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay hợp pháp khi có nhu cầu. 

HÀ MY

Nguồn: www.sggp.org.vn