Hà Lan nghiêm cấm việc cho du khách thuê nhà qua Airbnb

Hà Lan nghiêm cấm việc cho du khách thuê nhà qua Airbnb

Để ngăn chặn đà tăng phi mã trên thị trường nhà đất, tòa thị chính TP. Amsterdam (Hà Lan) vừa ban hành quy định mới nghiêm cấm các chủ sở hữu bất động sản ở khu vực trung tâm thành phố cho khách thuê nhà qua ứng dụng chia sẻ phòng trọ (Airbnb).