Gilimex bị phạt, truy thu, chậm nộp thuế

Gilimex bị phạt, truy thu, chậm nộp thuế

Thanh Hà | Trong đó phạt hành chính về thuế hơn 95 triệu đồng, truy thu và thu hồi tiền thuế 475 triệu đồng, số tiền chập nộp tiền thuế gần 97 triệu đồng.