Vụ Asanzo: 'Không thể nói lắp ráp 2-3 mảng miếng ai cũng làm được rồi tự nhận là hàng Việt'

Vụ Asanzo: 'Không thể nói lắp ráp 2-3 mảng miếng ai cũng làm được rồi tự nhận là hàng Việt'

(VietQ.vn) - Từ chuyện Asanzo vướng vào nghi án sử dụng hàng Trung Quốc gán “mác” Việt Nam, Luật sư Trương Thanh Đức nhấn mạnh: "Không thể nói lắp ráp đơn giản với 2-3 mảng miếng mà ai cũng làm được, rồi tự nhận là hàng Việt Nam. Thậm chí, dù giai đoạn lắp ráp cuối cùng phức tạp cũng không được”.