Tỷ giá trung tâm USD/VND lại phá đỉnh

Tỷ giá trung tâm USD/VND lại phá đỉnh

Theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá USD/VND có xu hướng tăng chủ yếu do tác động của yếu tố bên ngoài liên quan đến những thông tin về đàm phán thương mại Mỹ-Trung ...