Ưu tiên vốn cho nông nghiệp, nông thôn

Ưu tiên vốn cho nông nghiệp, nông thôn

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp và chính sách, tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong những năm vừa qua đã đạt kết quả đáng khích lệ...

Sacombank cận kề với Basel II

Sacombank cận kề với Basel II

Ngày 11/3/2019, Ngân hàng Sacombank đã chính thức triển khai hệ thống khởi tạo, phê duyệt và quản lý cấp tín dụng sau hơn 1 năm nghiêm túc xây dựng...